Close

Arhiva

INVESTIRAMO U NAŠU BUDUĆNOST.

Svi zaposleni u društvima u okviru Metalac
Grupe deluju na vrednostima i principima koji integrišu profesionalne standarde i pravila struke sa moralnim i etičkim normama. Poslednjih 25 godina Metalac je, uprkos eroziji niza vrednosti u širem okruženju, bezrezervno istrajao na shvatanju da u poslu, kao i u životu, samo pošten odnos i odgovorno ponašanje obezbeđuje uzajamno poverenje i poštovanje unutar kolektiva i u odnosu sa partnerima i krajnjim potrošačima.

LJUDI NA PRVOM MESTU

Metalac a.d. i ostalih 16 društava u okviru Metalac Grupe imaju preko 2.000 zaposlenih, od kojih preko 200 sa visokom stručnom spremom. U hijerarhiji resursa koji presudno utiču na poslovanje Metalca – ljudi su apsolutno na prvom mestu. U skladu sa takvim sistemom vrednosti i, naravno, Kolektivnim ugovorom, ugovorima o radu itd, Kompanija na više načina iskazuje svoju odgovornost i posvećenost zaposlenima.

EDUKACIJE NA SVIM NIVOIMA

Značaj koji se pridaje politici razvoja ljudskih resursa – odabiru, školovanju i usavršavanju zaposlenih na svim nivoima, a naročito onih koji su na rukovodećim i menadžerskim funkcijama – proizilazi iz polaznog aksioma da su ljudi nezamenjiv resurs kompanije. Metalac već 25 godina neguje praksu razvoja rukovodioca i menadžera unutar kuće čemu se strateški pridaje posebna pažnja.

UPRAVLJANJE KARIJERAMA ZAPOSLENIH

HR služba prati karijeru svih visokoobrazovanih zaposlenih, kao ključnim ljudskim resursima. Od prvog radnog dana, kroz uvođenje u posao novoprimljenog ili program obuke pripravnika, preko godišnje evaluacije radnih performansi i izrade HR dosijea.

Upravljanjem karijerama zaposlenih postiže se: veća unutrašnja pokretljivost, dovoljan broj zaposlenih koji bi mogli da budu unapređeni, brže i efikasnije zamene zaposlenih koji su u odlasku, bolja preraspodela zaposlenih – prava osoba na pravom mestu u pravo vreme. Osim toga, kompanija raspolaže dodatnim načinom motivacije zaposlenih i omogućava im kvalitetniji profesionalni razvoj, zahvaljujući čemu zaposleni postaju radno uspešniji.

ODGOVORNO I POSVEĆENO PREMA SVIM ZAPOSLENIMA

Prosečna zarada zaposlenih uvek je iznad proseka Republike i značajno iznad proseka grane. Više od 20 godina svi zaposleni zarade primaju 20. u mesecu u 10 sati. Nikada kasnije, može samo dan ili dva ranije ukoliko 20. pada u dane vikenda.

Garancije da se nivo zarada zaposlenih usklađuje sa indeksom troškova života povećanim za realan rast u skladu sa rezultatima poslovanja i rastom bruto društvenog proizvoda.

Stipendije za 140 studenata viših škola i fakulteta.Svim radnicima se isplaćuju radničke, a rukovodiocima menadžerske premije. Sva deca zaposlenih koja su redovni studenti dobijaju stipendiju od Metalca.
Stipendija tokom studija i deci preminulih zaposlenih.
Novogodišnji paketići deci zaposlenih uzrasta do 12 godina.
Zaposlenima je na raspolaganju lekar, medicinska sestra i stomatolog u ambulanti u okviru Poslovnog centra.
Solidarna i finansijska pomoć zaposlenom u slučaju smrti člana uže porodice i roditelja.
Solidarna pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog.
Solidarna pomoć zaposlenom u slučaju elementarne nepogode.
Pomoć zasposlenom iz Fonda za prevenciju i rekreativni odmor zaposlenih.
Uslovi za kontinuirano unapređenje i usavršavanje.
Dobrovoljno dodatno penziono osiguranje za preko 440 zaposlenih.
Dodatno osiguranje za preko 40 menadžera.
Jubilarne nagrade za 20, 30, 36 (žene) i 40 (muškarci) godina rada u kompaniji.
Tradicionalni prednovogodišnji susreti sa svim penzionerima Metalca, trenutno ih je 660.

SARADNJA SA SINDIKATIMA I SOCIJALNA PODRŠKA

U kompaniji Metalac funkcionišu dva reprezentativna sindikata: većinski „Savez samostalnih sindikata Srbije“ i manjinski „Nezavisni sindikat“. U ove dve sindikalne organizacije učlanjeno je 97% zaposlenih. Kvalitet komunikacije sa zaposlenima a time i saradnja sa sindikatom kao glavnim socijalnim partnerom rukovodstva Metalca od posebnog su značaja.