Close

Arhiva

Polugodišnji konsolidovani finansijski izveštaji za 2023. godinu

Na osnovu člana 53. Zakona o tržištu kapitala (“Sl. Glasnik RS” br. 31/2011 i 112/2015) i člana 4. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Sl. Glasnik RS” br. 13/2012 i 5/2016), Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, MB 07177984, objavljuje

 

KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJI ZA PERIOD I – VI 2023. GODINE

 

S A D R Ž A J:

1. KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ METALCA A.D. koji obuhvata: Bilans uspeha, Bilans stanja, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o promenama na kapitalu, Izveštaj o tokovima gotovine, Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

2. KONSOLIDOVANI POLUGODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA

3. IZJAVE LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJIH KONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA

4. ODLUKA NADZORNOG ODBORA O USVAJANJU POLUGODIŠNJIH KONSOLIDOVANIH IZVEŠTAJA

 

 

IZVRŠNI ODBOR

Radmila Trifunović, generalni direktor

 

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

 

3
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.