Close

Arhiva

Odluka o danu dividende, avgust 2023.

Na osnovu člana 427. stav 1. tačka 5. Zakona o privrednim društvima, člana 73. stav 1. tačka 6. Statuta Metalca a.d. iz Gornjeg Milanovca i Odluke skupštine Metalca a.d. o raspodeli dobiti br. S-100-1/2023-4 od 19.05.2023. godine, Izvršni odbor je dana 11.08.2023. godine, doneo sledeću

 

O D L U K U

 

Za dan isplate dividende u skladu sa Odlukom skupštine br. S-100-1/2023-4 od 19.05.2023. godine o raspodeli dobiti Metalca a.d. iskazane na dan 31.12.2022. godine, određuje se 16. avgust 2023. godine.

Dividenda će se isplaćivati akcionarima iz Jedinstvene evidencije akcionara Metalca a.d. kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 09.05.2023. godine, počev od 16. avgusta 2023. godine pa do 31.10.2023. godine, po dinamici isplate kojom se ne ugrožava likvidnost kompanije.

Dividenda se, shodno odluci skupštine, isplaćuje u bruto iznosu od 90,00 dinara po jednoj akciji.

 

IZVRŠNI ODBOR

Radmila Trifunović, generalni direktor

 

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

 

3
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.