Close

Arhiva

Obaveštenje o sticanju sopstvenih akcija, novembar 2022.

Na osnovu člana 94. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 129/2021), izdavalac METALAC a.d. Gornji Milanovac, MB: 07177984, objavljuje

O B A V E Š T E NJ E

O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

NA ORGANIZOVANOM TRŽIŠTU

 

Na osnovu Odluke o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu koju je doneo Nadzorni Odbor izdavaoca Metalca a.d. Gornji Milanovac (u daljem tekstu: Izdavalac), u periodu od 15. do 17.11.2022. godine, izdavalac je kupovinom na Beogradskoj Berzi stekao 483 sopstvene akcije, što iznosi 0,02 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Izdavalac na dan upućivanja ovog obaveštenja poseduje ukupno 105.613 sopstvenih akcija, što iznosi 5,17 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

 

Gornji Milanovac, 18.11.2022. godine

GENERALNI DIREKTOR

Radmila Trifunović, dipl. ecc

3
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.