Close

Arhiva

Obaveštenje o računima akcionara za uplatu dividende, maj 2019.

OBAVEŠTENJE

O RAČUNIMA AKCIONARA ZA UPLATU DIVIDENDE

U okviru pripremnog postupka za isplatu dvidende akcionarima po odluci skupštine i ažuriranja podataka o računima za uplatu dividende, potrebno je da akcionari kojima se u 2019. godini prvi put isplaćuje dividenda, kao i dosadašnji akcionari koji su u međuvremnu promenili ili žele da promene račun za uplatu dividende, do 20. maja 2019. godinedostave broj svog tekućeg računa na koji žele da im se izvrši uplata dividende, sa podacima o nazivu banke, svojim JMBG, e-mail adresom ili brojem telefona.

Navedeni podaci mogu se dostaviti putem e-mejla na adresu: dividenda@metalac.com ili putem faxa na br. 032/725-429.

Akcionar nerezident (strano fizičko ili pravno lice) potrebno je da umesto tekućeg računa, dostavi instukcije svoje banke o uplati dividende. Uz navedne instrukcije potrebno je da akcionar nerezident, zbog pravilnog obračuna poreza i primene odredbi zaključenih ugovora o izbegavanju dvostukog oporezivanja pri isplati dividende, dostavi potvrdu o rezidentnosti za 2018. godinu, izdatu i overenu od strane nadležnog državnog organa države čiji je rezident.

Akcionarima nerezidentima koji ne budu dostavili navedenu potvrdu, dividenda će biti isplaćena uz primenu važeće poreske stope po propisima Republike Srbije od 20%.

Odluka o danu isplate dividende biće posebno objavljena.

SEKRETAR
Biljana Cvetić, dipl. pravnik

U Gornjem Milanovcu,
10.05.2019. godine

 

 

Dokument možete preuzeti ovde.

2
Datum
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.