Close

Projects

Contact

News

Pratite nas
Predsednik nadzornog odbora Metalca a.d. i predsednik Metalac Grupe

Dragoljub
Vukadinović

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lorem tortor, dapibus a tempus at, tincidunt in diam a tempus.

član Nadzornog odbora kompanije

prof.
dr Goran Pitić

redovni profesor i predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), kao i predsednik Upravnog odbora banke Societe Generale Srbija.

član Nadzornog odbora kompanije

Petar
Grubor

Managaing Partner u PKF d.o.o. Beograd firmi za pružanje revizorsko-konsultantskih usluga. Po zanimanju ovlašćeni revizor.

član Nadzornog odbora kompanije

prof.
dr Dragan Đuričin

redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na kursevima Strategijskog menadžmenta i Upravljanja pomoću projekata (osnovne akademske stucije), Poslovne strategije i Strategijske finansije (post-diplomske studije), i Ekonomike strategije (doktorske studije).

član Nadzornog odbora kompanije

prof.
dr Goran Petković

Redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje na kursevima Kanali marketinga, Trgovinski menadžment i Trgovinski marketing i menadžment prodaje (osnovne akademske studije), Menadžment prodaje i odnosa sa kupcima i Strategije kanala marketinga (master studije).