Close

Arhiva

Metalac

O kompaniji

Metalac Grupa

Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo, sa sedištem u Gornjem Milanovcu, osnovano 1959. godine. Sa svojih 16 zavisnih društava povezana je u Metalac Grupu, u okviru koje posluju pet proizvodnih društava sa oko 10 proizvodnih programa, kao i 10  trgovinskih društava, od kojih su četiri u inostranstvu. Kor biznis je proizvodnja posuđa za pripremanje hrane. Svoje proizvode Metalac izvozi u preko 30 zemalja širom sveta.
Kompanija zapošljava više od 2000 ljudi.

Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo, sa sedištem u Gornjem Milanovcu, osnovano 1959. godine. Sa svojih 16 zavisnih društava povezana je u Metalac Grupu, u okviru koje posluju pet proizvodnih društava sa oko 10 proizvodnih programa, kao i 10  trgovinskih društava, od kojih su četiri u inostranstvu. Kor biznis je proizvodnja posuđa za pripremanje hrane. Svoje proizvode Metalac izvozi u preko 30 zemalja širom sveta.
Kompanija zapošljava više od 2000 ljudi.

Sva proizvodna društva su locirana u Gornjem Milanovcu:

Metalac Posuđe

Proizvodnja emajliranog, inox i aluminijumskog posuđa

Metalac Inko

Proizvodnja inox i granitnih sudopera, kao i ploča, nameštaja i opreme od Granmatrix kompozitnih materijala

Metalac Bojler

Proizvodnja električnih bojlera

Metalac FAD

Proizvodnja automobilskih delova

Metalac Print

Proizvodnja kartonske ambalaže i dekor preslikača za posuđe

Trgovinska društva na domaćem tržištu:

Metalac Market d.o.o.

Gornji Milanovac

Metalac Home Market a.d.

Novi Sad

Metalac Trade d.o.o.

Gornji Milanovac

Metalac Proleter a.d

Gornji Milanovac

Metalac Digital d.o.o.

Gornji Milanovac

Metpor d.o.o.

Beograd

Trgovinska društva na inostranom tržištu:

Metrot d.o.o

Rusija

Metalac Ukrajina d.o.o.

Kijev, Ukrajina

Metalac Home Market d.o.o.

Zagreb

Metalac Market Podgorica d.o.o.

Podgorica, Crna Gora

Ostala društva:

Metalac FTO d.o.o.

Gornji Milanovac, Srbija

Sertifikacija

Metalac a.d. je integrisao sisteme upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine što potvrđuju TÜV sertifikati QMS/EMS ISO 9001 i ISO 14001. Kompanija je izuzetno posvećena svim aspektima održivog razvoja i društvene odgovornosti.

Berza

Akcije Metalac a.d. kotirane su na Standard listingu Beogradske berze, a berzanski analitičari ocenjuju da je reč o jednoj od najzdravijih srpskih kompanija.