Close

Arhiva

Kompanija Metalac a.d. je javno akcionarsko društvo, sa sedištem u Gornjem Milanovcu, osnovano 1959. godine. Sa svojih 16 zavisnih društava povezana je u Metalac Grupu, u okviru koje posluju pet proizvodnih društava sa oko 10 proizvodnih programa, kao i 10 trgovinskih društava, od kojih su četiri u inostranstvu., a Kompanija zapošljava više od 2000 ljudi.

Svoje proizvode Metalac izvozi u preko 30 zemalja širom sveta.
Osim tržišta BIH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Makedonije, na kojima je tradicionalno prisutan, oko 5 miliona jedinica proizvoda Metalca, a pre svega posuđa, svake godine odlazi u Rusiju, Francusku, Italiju, Nemačku, Španiju, Švedsku, Finsku, Dansku, Češku, zatim Ukrajinu, Gruziju, Bugarsku… sve do Japana, SAD i Australije.

Proizvodna preduzeća

Pet proizvodnih preduzeća se u 9 fabrika bave proizvodnjom više vrsta posuđa za pripremu hrane, sudopera, bojlera, proizvoda od livenih polimera, kartonske ambalaže i delova za autoindustriju, a celokupna porizvodnja je locirana u Gornjem Milanovcu.

Trgovinska preduzeća na domaćem tržištu

Trgovinska preduzeća na ino tržištima