Close

Arhiva

Metalac Bilteni

Metalac Bilten je korporativni časopis koji informiše zaposlene Kompanije o aktuelnim dešavanjima, rezultatima i planovima svakog organizacionog dela i jedan je od kanala informisanja koji pomaže ostvarenju poslovne vizije. Metalac Bilten ima nekoliko godišnjih izdanja.