Close

Arhiva

Rada
Generalni direktor i izvršni direktor za finansijske poslove

Radmila Trifunović

Dipl. ekon.

Marina
Izvršni direktor za prodaju i nabavku

Marina Jevtić

Dipl. ekon.

Biljana
Izvršni direktor za ljudske resurse i pravo

Biljana Cvetić

Dipl. prav.

Vojin
Izvršni direktor za razvoj, digitalne komunikacije, IT i marketing

Vojin Vukadinović

Dipl. inž. el.

Veljko
Izvršni direktor za proizvodnju

Veljko Vukadinović

Dipl. inž. tehnol.