Close

Projects

Contact

News

Pratite nas

Metalac ima uredno zapisanu istoriju na više načina.
Sa manjim prekidima, već više decenija ima svoje interno glasilo, najpre mesečno, a potom, sve do danas, uglavnom kvartalno. Sačuvani su i brojni godišnji izveštaji, koji se od 2002. godine publikuju u revijalnom izdanju sa naslovom MGM Report.
I, najvažnije, Metalac je do danas objavio tri monografije povodom svojih jubileja. Prva je urađena za 25 godina postojanja 1984. Temeljno novo izdanje urađeno je 1999. za 40 godina, a poslednje 2009. godine, povodom pola veka postojanja. Ovo je četvrta Metalčeva monografija koja će, u duhu prethodne, nastojati da se fokusira na poslednju deceniju i neke od ključnih aspekata po kojima je Kompanija poznata srpskoj i široj javnosti. Daljom istorijom ćemo se baviti samo onoliko koliko je opravdano za celovit uvid, a vi ćete imati sluha za neka ponavljanja, ili interpretiranja već objavljenih izdanja. Nastavljajući se na prethodnu monografiju, koja je istorijski osvrt podvela pod naslov 30+20, ovoj smo detaljno dopisali poslednjih 10 godina. Suštinski, istorija Metalca se tako, ipak, smisleno može posmatrati
kroz prizmu 30+30 WHAT!!!

Metalac

Sliding Image Sliding Image
Vremeplov