Close

Arhiva

Fondacija Metalac je osnovana 2006. godine radi ostvarivanja humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva,  unapređenja i pomaganja stvaralaštva u svim oblastima nauke, kulture, umetnosti, sporta, kao  i u svim drugim oblastima od strateškog i razvojnog društvenog ineteresa.

Kompanija Metalac a.d. osnovala je Fondaciju “Metalac” Odlukom o osnivanju br. 6300/16 od 31.03.2006. godine, i upisan u Registar fondova pri Ministarstvu kulture Republike Srbije pod rednim brojem 547, po osnovu Rešenja ovog ministarstva br. 415-00-00041/2006-14 od 25.05.2006. godine.

Sedište Fondacije je u Gornjem Milanovcu, u ul. Kneza Aleksandra br. 212.

Fondacija svoju aktivnost obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija Metalac je nedobitna nevladina organizacija, osnovana radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom, odnosno radi ostvarivanja humanitarnih i drugih društveno korisnih ciljeva, unapređenja i pomaganja stvaralaštva u svim oblastima nauke, kulture, umetnosti, sporta, kao i u svim drugim oblastima od strateškog i razvojnog društvenog ineteresa.

Fondaciji Metalac mogu pristupiti i drugi suosnivači, koji prihvate njene ciljeve i koji su spremni da svojim delovanjem doprinesu njihovom ostavarivanju, uz pridržavanje odredbi ovog Statuta i drugih opštih akata Fondacije.

Odluku o pristupanju drugih suosnivača Fondaciji donosi Upravni odbor Fondacije, uz prethodnu saglasnost osnivača Fondacije.

Organi Fondacije su Upravni odbor i Upravitelj Fondacije.

Upravni odbor Fonda ima 3 člana. Presednika i članove upravnog odbora imenuje i opoziva predsednik upravnog odbora osnivača. Predsednik upravnog odbora Fondacije od njenog osniovanja je Stojan Slović, direktor Metalac Posuđa.

Fondacija može sticati imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividende, neposrednog obavljanja privredne delatnosti i drugih prihoda, pod uslovima i u skladu sa zakonom

Imovina Fondacije koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih odlukom o osnivanju i Statutom Fondacije. Imovina Fondacije ne može se deliti osnivaču, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Rad Fondacije je javan.

Fondacija će svoj godišnji izveštaj o radu učiniti dostupnim javnosti, objavljivanjem putem interneta, publikacija, saopštenjima za javnosti ili na drugi pogodan način.

Fondacija je osnovana na neodređeno vreme, a sa radom može prestati u slučajevima i po osnovima propisanim Zakonom.

U slučaju prestanka rada Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi osnivač. Imovina Fondacije može se dodeliti jednoj ili raspodeliti na više drugih fondaciji ili zadužbina, osnovanih radi ostvarivanja istih ili sličnih opštekorisnih ciljeva.

Neposredni povod za osnivanje Fondacije bilo je istraživanje koje je pokazalo da više od 70% zaposlenih ispod 35 godina nisu zasnovali porodice. Zato su prva sredstva Fondacije Metalac opredeljena za akciju »Deca – naša radost i budućnost«. Svaki radnik Metalca koji dobije dete nagrađuje se vrednosnom čestitkom iz Fondacije Metalac: za prvo dete 500 eura, za drugo 1.000, treće 2.000, a za četvrto i svako sledeće 4.000 eura.

Kompanija je na ovaj način poslala jasnu poruku zaposlenima da su deca i porodica vrednosti koje podržava. Ubrzo je Fondacija Metalac postala najpoznatija po „Metalčevim bebama« . Za 10 godina Fondacija je nagradila rodjenje 450 dece radnika Metalca, i to 210 devojčica i 240 dečaka. Najviše je prvorođenih, a čak u 43 slučaja porodice su se opredelile za treće dete, dok je je desetak parova dobilo četvrto, peto, pa čak i sedmo dete.

Povodom 50 godina postojanja Metalca, Fondacija je 2009. godine poklonila krevetac sa dušekom svakoj bebi rođenoj u porodilištu u Gornjem Milanovcu , odnosno novčanu protivvrednost ukoliko je reč o drugom ili trećem detetu u porodici. Samo na ovaj način poklon je dobilo 355 novorođenčadi.
Svake godine iz Fondacije Metalac nagrađuju se prve „novogodišnje“ bebe rođene u porodilištu u G. Milanovcu.

U 2016., godini jubileja, pod sloganom „Za budućnost rastemo zajedno“, nagrade za svako novorođeno dete radnika Metalca su povećane – 1000 eura za prvo i po 1000 više za svako sledeće. Ovim kompanija Metalac još jednom potvrdjuje da s razlogom ima reputaciju društveno odgovorne i, nadasve, jedne od najzdravijih kompanija u Srbiji.